Vyhlásenie SEJ k 200 dňom pôsobenia vlády SR

Keď vznikla vláda Igora Matoviča, 21. marca 2020, SEJ volala po tom, aby sa jej dostalo dvesto, nie iba tradičných sto dní zmieru. Po dvesto dňoch, ku dňu 6.10.2020, je čas vyjadriť sa k pôsobeniu vlády.

Bezvýhradne pozitívne možno hodnotiť konanie vlády v zahraničnej politike. Jej aktéri sa slovom
i skutkom hlásia k politike hodnôt, na ktorých stojí naša západná civilizácia a za ktoré v minulosti bojovali aj evanjelici. Pozitívne hodnotíme aj “rozviazanie rúk” orgánom činným v trestnom konaní, ktorého ovocím je odhaľovanie prepojení mafií so súdnou i výkonnou mocou. Rovnako pozitívne hodnotíme reformné odhodlanie v rezorte justície, ktoré môže byť príkladom pre ostatné rezorty, kde ho zatiaľ nevidno.

SEJ však s veľkým znepokojením vníma pretrvávajúce snahy o netransparentné dosadzovanie “našich ľudí” do vedenia niektorých úradov, čo je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády. Ešte horšie je flagrantné pošliapanie predvolebného prísľubu boja proti všetkým formám plagiátorstva, keď až traja ústavní činitelia nenabrali odvahu k dostatočnej sebareflexii a neodišli zo svojich funkcií tak, ako to – samozrejme, správne – požadovali od predchádzajúceho predsedu NR SR. Považujeme akúkoľvek formu plagiátorstva za krádež, teda porušenie Desatora. Zľahčovanie vlastných prehreškov v tejto oblasti je vodou na mlyn extrémizmu. SEJ vyzýva dotknutých k dôslednej sebareflexii. Ešte nie je neskoro.

Svetozár Gavora, podpredseda SEJ