SEJ v premenách času – výskum

Slovenská evanjelická jednota si pripomína 100. výročie založenia na Slovensku a 14 rokov v treťom storočí svojej činnosti

Cieľom výskumu SEJ je zhromažďovať informácie o vzniku SEJ v USA, o založení SEJ na Slovensku jej činnosti do roku 1951, o prvých snahách o obnovenie SEJ po roku 1989 a nakoniec o prvých krokoch SEJ na prahu 21. storočia.