O nás

Kto sme?

Slovenská evanjelická jednota (SEJ) je občianske združenie založené občanmi SR hlásiacimi sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). 

Jednota v rôznosti

Cieľom SEJ je združiť evanjelicko – kresťanskú verejnosť na Slovensku a v zahraničí a všetkých tých, ktorí
sympatizujú s evanjelickou cirkvou a reformačnými myšlienkami do jednotnej platformy.

Slobodné fórum

Chceme vytvárať priestor pre voľné stretanie sa, komunikáciu a prezentáciu v rôznych otázkach
viery a kresťanstva v rovinách spoločenského, kultúrneho, umeleckého, ekonomického
a politického života, ale aj života cirkvi.

Zviditeľňujeme osobnosti

Cieľom SEJ je zviditeľňovať osoby a osobnosti ECAV na Slovensku a vytvárať priestor pre
angažovanie sa dobrovoľných spolupracovníkov ECAV na Slovensku v zmysle kresťanských zásad.

V šľapajach otcov

Cieľom SEJ je napomáhať vnútro-misijnej činnosti ECAV, oslovovať a pozývať k prejavom vzájomnej solidarity a poskytovaniu rôznych druhov sociálnej pomoci.

Pridajte sa k nám

Členom SEJ sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami SEJ a prejaví vôľu stať sa členom SEJ formou podania písomnej prihlášky. Členstvo v SEJ je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.