Otvorená výzva bývalých generálnych dozorcov

vedúcim predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

„Obroda ECAV je nevyhnutná“

Milí bratia a sestry!

Sledujeme, ako sa naša historická Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v poslednom období vlastnými chybami dostala do úpadku a je v kríze. Hrozí jej postupná strata dôveryhodnosti a existencie v slovenskej spoločnosti. Dokazujú to predchádzajúce štatistky sčítania ľudu, kedy sa k našej cirkvi hlásilo stále menej jej príslušníkov. Obávame sa, že tohtoročné sčítanie to potvrdí.

Obroda evanjelickej cirkvi je nevyhnutná a musí prejsť zásadnou zmenou. Vyzývame preto predstaviteľov vedenia cirkvi na všetkých úrovniach, aby prijali pozvanie na riešenie problémov s organizátormi otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“. Aby sa bez predsudkov, v pokore a spoločne aktívne zapojili do hľadania riešenia problémov a určenia jej ďalšieho napredovania.

Bývalí generálni dozorcovia ECAV na Slovensku:

Ing. Ján Holčík, CSc.

Ing. Pavel Delinga, CSc.

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, PhD.