O nás

Blog

Projekty

 

   Finančná zbierka:   

  SEJ za Ukrajinu

     IBAN: SK73 8330 0000 0028 0183 5437   

      VS: 2022; Poznámka/komentár: Ukrajina                                                                                                                                                                  Ďakujeme!

2 540 podpisov, 409 podpisových hárkov, 303 miest a obcí

Stav k 30.4.2022

Vyhlásenie SEJ

k druhej opakovanej voľbe generálneho dozorcu ECAV na Slovensku SEJ vyjadruje znepokojenie nad celkovým priebehom volieb generálneho dozorcu, ktorý je v príkrom […]

VYHLÁSENIE

Slovenská evanjelická jednota odsudzuje bezprecedentný akt násilia Ruskej federácie voči Ukrajine. Útok Ruska vnímame aj ako útok na našu slobodu […]

Ad : Otvorená výzva

PhDr. Marián Kapinos, Košice Brat JUDr. Čech splnil moje očakávanie vo zverejnenom návrhu Otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku. […]

Obroda ECAV je nevyhnutná

Diskusia o novelizácii cirkevnej Ústavy na pôde Slovenskej evanjelickej jednoty dostáva nový rozmer Keď sme v apríli tohto roku vo virtuálnom priestore […]