Kontakt

Slovenská evanjelická jednota, o.z.

Sídlo:

Royova 16

080 05 Prešov

IČO:

42360668

Bankový účet – IBAN:

SK73 8330 0000 0028 0183 5437

Predsedníctvo SEJ

Ing. Peter Bzdúchpredseda+421 905 222 600pbzduch@gmail.com
Doc. JUDr. Juraj Čech, PhD.podpredseda+421 905 323 179cechjuraj@gmail.com
Ing. Viktor Čoppodpredseda+421 917 309 103viktorcop1@gmail.com
Ing. Svetozár Gavoračlen predsedníctva+421 905 249 269gavoras3@gmail.com
JUDr. Peter Hríbčlen predsedníctva+421 948 838 838peter.hrib.advokat@gmail.com
Ing. Ján Holčík, CSc.
čestný predseda+421 903 417 872holcik@euterm.sk

Napíšte nám