Vyhlásenie SEJ

dňa 24. októbra 2021 v Klenovci

k otvorenej výzve predstaviteľom vedenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku: „Obroda ECAV je nevyhnutná“

Milé sestry a milí bratia,

              na mieste, kde pred 101 rokmi bola založená Slovenská evanjelická jednota (SEJ), tu, v Klenovci, môžeme so zodpovednosťou povedať, že vždy, ak sa hovorilo o tom, „aby sa situácia zlepšila a cirkev sa obrodila“, SEJ stála v čele týchto myšlienok a aktivít.

              SEJ si ctí svoje nezávislé postavenie v evanjelickom prostredí a je naň hrdá. Má historicky vytvorený vzťah s vedením ECAV, čo platilo od roku 1920 do roku 1951, kedy musela ukončiť svoju činnosť, v súčasnosti má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s vedením ECAV.

              SEJ plne stojí za slovami brata Juraja Čecha, autora výzvy, že „ak sa chceme v  ECAV niekde posunúť a ju obrodiť, bez  kolektívneho snaženia a kolektívneho rozumu a diskusie to nepôjde. Každému, kto pozorne sleduje dianie v ECAV je viac ako jasné, že to nebude jednouché, ale  doba si žiada činy. Tie rozhodnú o našej budúcnosti, nie dobre mienené state z Biblie bez činov.“

              Dnes, kedy majú členovia ECAV príležitosť oboznamovať sa s dokumentom pod názvom „Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“, ponúka SEJ pre všetkých, cirkevné zbory, cirkevné organizácie, ale i jednotlivcov, ktorí majú ochotu a vôľu zasadnúť za okrúhly stôl, vytvorenie podmienok pre diskusiu, ktorá dá príležitosť nájsť východiská pre zlepšenie a obrodu našej cirkvi.

Vyzývame evanjelickú verejnosť k podpore Otvorenej výzvy, aby takto získaný mandát mal čo najvyššiu váhu, aby nemohol byť nikým spochybňovaný a aby táto výzva sa mohla stať jasným programom Obrody ECAV na Slovensku.

Predsedníctvo SEJ

Ing. Peter Bzduch – predseda

Ing. Viktor Čop – člen predsedníctva

Ing. Svetozár Gavora – člen predsedníctva

JUDr. Peter Hríb – člen predsedníctva

Prof. Ing. Peter Ballo, PhD – člen predsedníctva