VYHLÁSENIE

Slovenská evanjelická jednota odsudzuje bezprecedentný akt násilia

Ruskej federácie voči Ukrajine. Útok Ruska vnímame aj ako útok na našu slobodu a civilizáciu. Zodpovednosť za nevinné obete na obidvoch stranách konfliktu ponesie v plnom rozsahu ruská vláda ako agresor.

Dejiny poznajú veľa tých, ktorí rozpútali nezmyselné vojny, ktorých jediným cieľom bolo, aby sa udržali pri moci. Takou je aj útok na Ukrajinu. Tak, ako každá agresia, aj táto bude porazená. Vieme, že vinníci budú potrestaní, lebo ako kresťania veríme, že nie hriešny človek, ale Všemohúci Boh je jediným a zvrchovaným Pánom sveta i dejín ľudstva.

Vyjadrujeme bezpodmienečnú podporu najzraniteľnejším skupinám civilného obyvateľstva. Vyzývame slovenskú spoločnosť, aby odmietla dezinformácie a konšpiračné bludy ruského režimu namierené proti všetkým demokratickým silám na celom svete. Je čas prejsť od slov k činom! Vyzývame našu vládu, poslancov a všetkých zodpovedných činiteľov, aby verejne odmietli antimigračnú rétoriku a išli príkladom konkrétnymi prejavmi lásky k blížnemu.

Jedným z takýchto skutkov je aj finančná podpora ukrajinskému ľudu. Preto SEJ zriaďuje finančnú zbierku

„SEJ za Ukrajinu“

IBAN: SK73 8330 0000 0028 0183 5437  /  VS: 2022  /  poznámka: Ukrajina,

pre ECAV na Ukrajine, na ktorej účet SEJ prevedie všetky vyzbierané finančné prostriedky.

Všetkým Vám, členom, sympatizantom i nečlenom SEJ za Váš láskavý príspevok vopred veľmi pekne ďakujeme.

            „Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Gal 6,2)

V Bratislave, 25.2.2022

Predsedníctvo SEJ:

  • Peter Bzdúch, predseda
  • Viktor Čop
  • Svetozár Gavora
  • Peter Hríb
  • Peter Ballo
  • Ján Holčík, čestný predseda SEJ