100 rokov SEJ

Pokiaľ sa má objektívne písať o vzniku Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ), je potrebné najskôr listovať v reáliách slovenských vysťahovalcov v USA na konci […]

Read more →