Okrem petičných hárkov dostávame aj podporné listy

Otvorená výzva čelným predstaviteľom ECAVObroda ECAV je nevyhnutná

V dvojčísle 40 – 41 som hrdo informoval členov SEJ, jej sympatizantov, ako aj všetkých čitateľov, že SEJ bola oslovená br. Jurajom Čechom, aby bola gestorom otvorenej výzvy pod názvom „Obroda ECAV je nevyhnutná“. Moja hrdosť bola a stále aj je podčiarknutá skutočnosťou, že sme si v mesiaci október pripomenuli 101. výročie založenia SEJ na Slovensku, v Klenovci.

Neostalo iba pri predsavzatiach a slovách, SEJ pripravila petíciu na podporu výzvy, elektronickú i štandardnú, formou petičných hárkov, ktoré boli prílohou Lutherusu č. XY. V predsedníctve SEJ sme sa neuspokojili ani s tým a ihneď sme sa aktívne zapojili do práce organizačného výboru. Ten sa stretol 17. novembra v Ružomberku, kde sme s br. Viktorom Čopom podali prítomným prvé informácie o podpore. Skromné, ale predsa. Veď petičné hárky boli u vás, čitateľov, iba pár dní.

Veril som, že napriek dobe, ktorú žijeme, výzva čitateľov osloví a petícia sa postupne ukáže ako užitočný nástroj, ktorý priehľadne odprezentuje podporu navrhovaným zmenám zo strany evanjelickej verejnosti. Dnes môžem povedať, že som sa nemýlil. Druhá polovica novembra bola poznačená telefonátmi, emailmi, no predovšetkým poštovými obálkami na adrese SEJ v Bratislave. Moje poďakovanie patrí sestre Danke v Bratislave, ktorá trpezlivo pracovala s poštou a zasielala mi ju do Košíc, kde v súčasnosti pracovne pôsobím.

Zadministrovanie petičných hárkov i online petície nám s br. Viktorom Čopom chvíľu potrvá, no už teraz môžem informovať, že výzva dostáva podporu naprieč celým Slovenskom. Okrem petičných hárkov dostávame aj podporné listy, čo ma utvrdzuje v správnosti našej aktivity. Veľmi si vážim „Členovské dosvedčenie“, ktoré vystavil 171. odbor SEJ v Jamníku sestre Márii Debnárovej 12. mája 1935.

Pokiaľ máte záujem pridať sa k podporovateľom výzvy, pripomínam kontakty:

Podporu môžete vyjadriť online formou na stránke: mojapeticia.sk

Informujem, že podpisový hárok je možné zaslať aj s jedným podpisom, nemusí byť povinne zaplnenýa dovolím si požiadať, z praktického hľadiska, aby ste zasielali poštové hárky obyčajnou poštovou zásielkou, teda nie doporučene.

Sestry a bratov z organizačného výboru čaká obdobie plnenia dohodnutých úloh. Môžem vám sľúbiť, že vás budeme o všetkom potrebnom priebežne informovať.

Ďakujem všetkým za doterajšiu podporu.

Peter Bzdúch, predseda SEJ                                                


Zdroj: Týždenník evanjelikov augsburského vyznania LUTHERUS, 48. týždeň, 1. decembra 2021, číslo 49, Ročník 3