Kríza v štáte, kríza v cirkvi – ODSTÚPTE!

Dlhé týždne sme boli svedkami krízy Vlády Slovenskej republiky, ktorá práve pred Veľkonočnými sviatkami traumatizovala slovenskú spoločnosť. Riešenie nakoniec vládna koalícia našla – odstúpili premiér s ministrom zdravotníctva, ktorí niesli hlavný podiel viny za polarizáciu v koalícii, resp. za neuspokujúce výsledky v zdravotníctve. Aké symptomatické je sledovanie krízy v Evanjelickej cirkvi a. v., ktorá rovnako polarizuje, traumatizuje a neurotizuje jej príslušníkov. Tá trvá už viac rokov a má oveľa väčší dopad, ako sa na prvý pohľad zdá. Nakoniec, vysvedčenie dávajú neúprosné štatistické údaje, ktoré signalizujú postupný úpadok kedysi dominantnej Evanjelickej cirkvi a. v. v slovenskej spoločnosti. Pomyselnou špičkou ľadovca problémov sú myšlienky na vytvorenie novej cirkvi na Slovensku, ktoré už dokonca dostávajú mediálny priestor… Obávame sa, že najnovšie sčítanie ľudu ešte viac potvrdí úpadok počtu tých, ktorí sa vždy hrdo hlásili ku svojím evanjelickým koreňom. Kto nesie za to zodpovednosť? Predovšetkým duchovenstvo, ktoré nenadviazalo na kvality a prejavy mnohých svojich vzorov z minulosti. Najmä tí, ktorí si pre uspokojenie svojho ega uzurpovali moc a vplyv v cirkvi. V celej svojej nahote to potvrdzuje aj nové vedenie našej cirkvi.  Podobne ako v biblických časoch Annáš a Kaifáš vydali Krista na smrť, nové vedenie „Eľko, Brozman“,  vďaka svojmu egu a neomylnosti, „vydali“ cirkev na posmech veriacich, ktorý je častým predchodcom postupného zániku! Získali „moc“ nedemokratickými voľbami a zabudli na starú pravdu: „Kto má moc, musí mať aj pokoru. Ak ju nemajú, tak moc zničí aj ich.“ Preto je namieste začať verejne hovoriť: ODSTÚPTE!

Dnešná kríza v cirkvi otvorila otázku konečne vyriešiť zastaranú schému synodálno-presbyteriálnej organizácie cirkvi. Riadenie cirkvi duchovnými zlyhalo! Zle pochopili svoje postavenie v štruktúre cirkvi. Predovšetkým sú „služobníci Boží“ a nie administrátori  cirkevného zboru a riadenia jeho chodu! Dávno to už pochopili v iných protestantských cirkvách, len na Slovensku sa tomu bránime. O reštrukturalizácii hovoríme už viac ako 25 rokov. Kreovali sa komisie, ktoré mali vypracovať návrh zmien, no žiadne návrhy nepriniesli. Bránili tomu najmä duchovní, ktorí práve týmto spôsobom nechceli stratiť svoju „moc a vplyv“ v organizačnej štruktúre riadenia cirkvi.

Zmena je potrebná! Uvedomili si to aj odborníci na cirkevnú legislatívu v Slovenskej evanjelickej jednote a podujali sa vypracovať návrh novej cirkevnej Ústavy. Jej podstatné zmeny sú:

  1. zrušenie 4-stupňového riadenia, zrušením dištriktov, na 3-stupňové: cirkevný zbor – seniorát – vedenie cirkvi;
  2. zrušenie „parity“ duchovní – neordinovaní zavedením optimálneho pomeru na základe kompetencií vyjadrujúcich odraz vzdelanosti 21. storočia;
  3. zvýraznenie oddelenej „služby“ v cirkvi.

            Predpokladáme, že návrh novej cirkevnej Ústavy bude k dispozícii pre diskusiu predovšetkým v cirkevných zboroch, ktoré tvoria základ cirkvi. Uvítame samozrejme aj diskusiu na stránkach nášho LUTHERUS-u.

„Tí najsilnejší nie sú vždy víťazmi. Víťazi sú tí, ktorí sa nevzdávajú, keď sa im nedarí“.

Ján Holčík

čestný predseda SEJ

emeritný generálny dozorca cirkvi