Cirkev a politika

Môžu sa predstavitelia cirkvi a duchovní vôbec vyjadrovať k politike? Myslím, že nielen môžu, ale musia. Veď aj apoštol Pavel vo svojich listoch učí, že naše skutky a slová (teda i politika) sa nemajú rozchádzať s vierou a svedomím. Ďalším argumentom pre moje úvodné tvrdenie je sama história.

Najodpornejšie zločiny proti ľudskosti sa vždy páchali, keď sa potláčala sloboda – sloboda názoru, svedomia a najmä viery v Boha. Počet obetí ateizmu 20. storočia – či už národnosocialistického alebo komunistického – presahuje počet obetí všetkých ďalších zločinov proti ľudskosti spáchaných od úsvitu dejín ako takého. Najkrvilačnejšou, najtmárskejšou, najdogmatickejšou a v konaní zla najefektívnejšou ideológiou je teda ateizmus.

Svedomie je akýmsi mostom medzi rozumom a etikou, medzi svetom ako ho vníma človek a Bohom. Kto, ak nie duchovní, by mal naň apelovať aj v politike? Veď každý kresťan je povinný sa vyjadrovať k dianiu a ovplyvňovať ho aj skutkami.

Nie, nevolám po nejakej teokracii ani po mocenskom prepojení medzi cirkvami a štátom. Naopak, dôsledne zastávam odluku cirkvi od štátu (niektoré dôvody pomenúvam v článku https://www.slovenskaevanjelickajednota.sk/preco-som-za-odluku/). Volám iba po nutnosti vrátiť do politiky morálku. Je neprijateľné, aby tí, ktorí oprávnene kritizovali plagiátorstvo svojich predchodcov vo vysokých funkciách, boli sami usvedčení ako plagiátori a okamžite neodstúpili zo svojich funkcií. Neznesiteľné sú aj papalášske móresy typu vozenia frajerok v erárnom aute. Pôvodcovia týchto a mnohých ďalších nešvárov asi nechodili na náboženstvo. A ak áno, tak nedávali na hodinách dobrý pozor.

Výroky ako „do politiky by sa cirkev nemala miešať“, „o politike by cirkevné noviny nemali písať“ a „politika do kostola nepatrí“ majú svoj pôvod u pohrobkov komunizmu. Iba oni spomínajú v dobrom na časy cirkevných tajomníkov národných výborov, kedy farári nemohli mimo kostola a cintorína nijako verejne pôsobiť. Ak dnes nemôžu zabrániť tomu, aby sa cirkev dostala von z kostolov, medzi ľudí, tak svojím volaním sa snažia zabrániť aspoň tomu, aby cirkev nastavovala verejné zrkadlo ich svedomiu. Je na škodu celej spoločnosti, ak tak naša cirkev už zasa nerobí a mlčí.

Sveto Gavora

(ilustračné foto: Carolyn Ne, unsplash)